थम्बव्हील पोटेन्टियोमिटर

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
91AR200LF

91AR200LF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 200 OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR100KLF

91AR100KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR1MEGLF

91AR1MEGLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR10KLF

91AR10KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR500LF

91AR500LF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR1KLF

91AR1KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91WR10KLF

91WR10KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE

स्टक मा: ५६,४१०

$1.95000

91AR5KLF

91AR5KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR20KLF

91AR20KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 20K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR50KLF

91AR50KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR25KLF

91AR25KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

91AR2KLF

91AR2KLF

TT Electronics / BI Technologies

THUMBWHEEL POT 2K OHM 0.5W TOP

स्टक मा: ७३,३३३

$1.50000

Top